voorwiedoorwietariefcontactlinks
                                                                                                
  

 

 
 VOOR WIE?
 


home

 

 

online

 

Mensen kunnen vastlopen in hun leven ten gevolge van psychische problemen. Deze problemen kunnen allerlei vormen aannemen, zoals: 

 • depressies
 • angsten
 • obsessief-compulsieve klachten
 • verslavingsproblematiek
 • eetstoornissen
 • overspannenheid
 • burnout
 • huwelijks- en relatieproblemen
 • seksuele problemen
 • de gevolgen van jeugdtrauma's
 • chronische ziekte
 • geloofs- en zingevingsproblematiek

Wanneer u niet bent vastgelopen, maar wel meer uit uw leven wilt halen, bent u ook bij de PPP op het juiste adres. De PPP helpt u graag de kwaliteit van uw leven te verbeteren. Voor meer informatie klikt u hier.

Benaderingswijze

Het christelijk geloof vormt de inspiratiebron van de PPP. De PPP staat echter open voor een ieder die hulp vraagt, ongeacht uw levensovertuiging.


Er zijn  mensen (zowel kerkelijk  meelevende, als buitenkerkelijke mensen) voor wie het christelijk geloof belangrijk is. Velen van hen stellen het op prijs, wanneer zij professionele psychologische hulp behoeven, dat een hulpverlener  respectvol omgaat met hun geloofsovertuiging en deze een plek geeft in de hulpverlening. 


Wellicht ten overvloede, de PPP is een praktijk voor psychologische hulpverlening waarbinnen deze extra mogelijkheid geboden wordt. 


Binnen de PPP bestaat naast ruime psychologische kennis en ervaring een gedegen kennis van de kerkelijke kaart van Nederland. 
 

 

                                                            Gevestigd in Veendam. KvK 01170722.  voor meer info: 06-24485224 of info@pastorale-psychologie.nl

                                                                                                Siteontwerp: Margreet Slager. Website copyright© 2004-2009 van PPP. Alle rechten voorbehouden.